தை முதல்நாளில் மலர்ந்திட்ட தமிழர் திருநாள் 2017…

5 years ago / 0 comments

நிகழும் மங்களகரமான துர்முகி வருட தமிழ்ப்புத்தாண்டாம் தைத்திருநாள் இவ்வாண்டும் உலகத்தமிழர்களால், மகிழ்ச்சி பொங்க வரவேற்கப்பட்டது. அந்த வகையில் பேர்லின் தமிழாலயத்தால் … மேலும் வாசிக்க…

வாணி விழா 2016

5 years ago / 0 comments

தாவறுமுலகெலாந்தந்த நான் முகத் தேவுதன்றணைவியாச் செறிந்த பல்லுயிர் பூவுதொறிருந்திடு நலங்கொள்வாணிதன் நாலடிமுடிமிசைப்புனைந்து போற்றுவாம். எனும் செய்யுளிற்கிணங்க பேர்லின் தமிழாலயத்தின் 24வது … மேலும் வாசிக்க…

மாணவர்களிற்கான கற்கை நெறி செயற்திட்டம் 2017!!!

5 years ago / 0 comments

பேர்லின் வாழ் தமிழ் மாணவர்கள் வாழிட சமூகத்தினருடன் இணைந்து “இனவாதம்” எனும் கருப்பொருளைக் கொண்டு (30.01.-03.02.17) ஒரு வாரம் இரு … மேலும் வாசிக்க…

அகவை இருபத்தொன்று நிறைந்த பெருமிதத்தில் பேர்லின் தமிழாலயம்…

8 years ago / 0 comments

ஜேர்மனிய நாட்டின் தலைநகர் பேர்லின் நகரில் புகழ் பூத்த பேர்லின் தமிழாலயத்தின் 21வது அகவை நிறைவு விழா 14.04.14 திங்கட்கிழமை … மேலும் வாசிக்க…