ஒருங்கிணைப்பு பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது 2020

2 years ago / 0 comments

பேர்லின் நகரில்  நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் … மேலும் வாசிக்க…

அரையாண்டுத் தேர்வு (சைவ நெறி) 2019/20

2 years ago / 0 comments

பேர்லின் தமிழாலயத்தின் 2019/20 கல்வியாண்டிற்கான சைவநெறித்தேர்வு 22 பெப்ரவரி 2020 சனிக்கிழமை அன்று தமிழாலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. வளர்தமிழ் ஒன்று … மேலும் வாசிக்க…

அங்கீகாரம் விருது சான்றிதழ் உடன் பாராட்டப்பட்டது 2020

2 years ago / 0 comments

பேர்லின் நகரில்  நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் … மேலும் வாசிக்க…

தமிழ்மொழி அரையாண்டுத்தேர்வு 2019/20

2 years ago / 0 comments

ஐயாயிரம் ஆண்டுகளிற்கு முன்பே இலக்கணம் பெற்ற இனிய, எளிய, சிறந்த, பழைய, தனித்த மொழி எம் தாய்மொழி தமிழ். இந்த … மேலும் வாசிக்க…

சிறப்பு கண்காட்சி 2020

2 years ago / 0 comments

பேர்லின் நகரில்  நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் … மேலும் வாசிக்க…

தமிழர் திருநாள் 2020

2 years ago / 0 comments

“சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை”   எனும் குறட்பாவிற்கிணங்க தொழில்களுக்கெல்லாம் முதற்கரணியமாய் விளங்கும் உழவுத்தொழிலுக்கு உறுதுணையாயும், … மேலும் வாசிக்க…