தமிழ்த்திறன் போட்டி மார்கழி 2019

2 years ago / 0 comments

பேர்லின் தமிழாலயத்தில் ஆண்டு தோறும் நடைபெற்று வரும் தமிழ்த்திறன் போட்டி இவ்வாண்டும் 07.12.2019 சனிக்கிழமை அன்று மிகச் சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டது. … மேலும் வாசிக்க…

வாணி விழா ஒக்ரோபர் 2019

2 years ago / 0 comments

எமது தமிழாலயத்தின் 26 வது வாணிவிழா 21 ஒக்ரோபர் 2019 திங்கட்கிழமை அன்று மிகவும் பக்திபூர்வமாக கொண்டாடப்பட்டது. ஆரம்ப நிகழ்வுகளுடன் … மேலும் வாசிக்க…

தமிழாலய விளையாட்டுப்போட்டி 2019

2 years ago / 0 comments

தமிழாலயத்தின் வருடாந்த இல்லங்களிற்கிடையிலான மெய்வல்லுனர் விளையாட்டுப்போட்டி 08.09.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று Wilmersdorf விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது. பேர்லின் மாநகரில் புகலிடம் தேடிய ஈழத்தமிழ் … மேலும் வாசிக்க…

கௌரவிப்பு நிகழ்வு 2019

2 years ago / 0 comments

பேர்லின் நகரில்  நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் … மேலும் வாசிக்க…