ஒருங்கிணைப்பு பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது 2020

By / 12. June 2024 / Allgemein / No Comments
ஒருங்கிணைப்பு பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது 2020
பேர்லின் நகரில்  நான்கு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக தமிழ் மக்களுக்கு நற்பணிகள் ஆற்றி அரச ரீதியில் வலுப்பெற்றிருக்கும் அமைப்பான ஜேர்மன் தமிழர் ஒன்றியத்தின் செயற்பாடுகளில் முதன்மை பெறும் தாய்மொழிக் கல்விப்பணியுடன், மேலதிகச் செயற்பாடுகளாக.
ஜேர்மன் தமிழர் ஒன்றியம் இந்த ஆண்டு பேர்லினில் டெம்பல்ஹோஃப்-ஷான்பெர்க் மாவட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பு பரிசுக்கு விண்ணப்பித்திருந்தது, மேலும் 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 4 ஆம் திகதி ஷான்பெர்க் டவுன் ஹாலில் அதன் ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைப்பு பணிகளுக்காக ஒருங்கிணைப்பு பரிசு 2020 மற்றும் 1,000 யூரோக்கள் பரிசுத் தொகை வழங்கப்பட்டது. 
ஒருங்கிணைப்பு விருதுடன், இங்கு வசிக்கும் புலம்பெயர்ந்தோரின் பங்களிப்பு மற்றும் சமூகத்தின் கலாச்சார திறப்புக்கு சிறப்பான பங்களிப்பைச் செய்த சங்கங்கள், நிறுவனங்கள், அமைப்புகள், குழுக்கள் அல்லது மாவட்டத்தின் சிறப்பு சாதனைகளை மாவட்டம் விரும்புகிறது. பெறப்பட்ட பரிந்துரைகள் மற்றும் விண்ணப்பங்கள் ஒரு சுயாதீன நடுவர் மன்றத்தால் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு விருது வென்றவர்கள் தீர்மானிக்கப்படுவார்கள். டெம்பல்ஹோஃப்-ஷான்பெர்க் மாவட்ட சட்டமன்றம் 1,000 யூரோக்களை பரிசுத் தொகையாக வழங்கியது.
டிசம்பர் 4, 2020 அன்று ஷான்பெர்க் டவுன் ஹாலில் நடைபெற்ற இந்த விருது வழங்கும் விழாவை மாவட்ட கவுன்சிலர் ஸ்டீபன் பால்ட்ஸ் மற்றும் மாவட்ட மேயர் ஏஞ்சலிகா ஷாட்லர் ஆகியோர் பாராட்டினர், மேலும் ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரி டாக்டர் லிசா ரோட்டர் முன்னிலையில். தொற்றுநோய் காரணமாக, மாவட்ட சட்டசபையின் மண்டபத்தில் விருது வழங்கும் விழா சிறிய அளவில் மட்டுமே நடக்க முடியும், ஆனால் வரும் ஆண்டு அடுத்த விருது வழங்கும் விழாவில் மீண்டும் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். 
நன்றி
தமிழால் தரணியில் இணைந்திடுவோம்
நிர்வாகம்
ஜேர்மன் தமிழர் ஒன்றியம்