தொடர்புகளுக்கு

ஜேர்மன் தமிழர் ஒன்றியம் – ஜேர்மனி
Thamilalayam
– als gemeinnützig anerkannt –
Prühßstraße 47
12105 Berlin

+49 30/2390 3161
+49 30/2391 5042
+49 30/2390 4014
+49 176/2477 3278
 info(at)detagegermany(punkt)de

திறந்திருக்கும் நேரம்
⁠⁠⁠திங்கள் – வெள்ளி 2:00 – 8:00 p.m.
சனி ஞாயிறு 5:00 – 8:00 p.m.

Überweisungen und Spenden:
Zahlungsempfänger: Dt.-Tam. Ges. e. V.
IBAN: DE48 1005 0000 0190 2029 98
BIC: BELADEBEXXX
(Berliner Sparkasse)