அரையாண்டுத் தேர்வு (சைவ நெறி) 2019/20

1 year ago / 0 comments

பேர்லின் தமிழாலயத்தின் 2019/20 கல்வியாண்டிற்கான சைவநெறித்தேர்வு 22 பெப்ரவரி 2020 சனிக்கிழமை அன்று தமிழாலய மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. வளர்தமிழ் ஒன்று … மேலும் வாசிக்க…

தமிழ்மொழி அரையாண்டுத்தேர்வு 2019/20

1 year ago / 0 comments

ஐயாயிரம் ஆண்டுகளிற்கு முன்பே இலக்கணம் பெற்ற இனிய, எளிய, சிறந்த, பழைய, தனித்த மொழி எம் தாய்மொழி தமிழ். இந்த … மேலும் வாசிக்க…

தமிழர் திருநாள் 2020

1 year ago / 0 comments

“சுழன்றும்ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் உழந்தும் உழவே தலை”   எனும் குறட்பாவிற்கிணங்க தொழில்களுக்கெல்லாம் முதற்கரணியமாய் விளங்கும் உழவுத்தொழிலுக்கு உறுதுணையாயும், … மேலும் வாசிக்க…

தமிழ்த்திறன் போட்டி மார்கழி 2019

1 year ago / 0 comments

பேர்லின் தமிழாலயத்தில் ஆண்டு தோறும் நடைபெற்று வரும் தமிழ்த்திறன் போட்டி இவ்வாண்டும் 07.12.2019 சனிக்கிழமை அன்று மிகச் சிறப்பாக நடாத்தப்பட்டது. … மேலும் வாசிக்க…